نمایندگی پاکدشت ورامین

تعمیر ماشین لباسشویی پاکدشت و حومه

 

تعمیر ماشین لباسشویی پاکدشت ورامین و حومه

نمایندگی تعمیر لباسشویی پاکدشت, نمایندگی ماشین لباسشویی پاکدشت  ,تعمیر لباسشویی در پاکدشت, نمایندگی ماشین لباسشویی در پاکدشت  - در صد تخفیف,تعمیر لباسشویی محدوده پاکدشت, نمایندگی ماشین لباسشویی محدوده پاکدشت,تعمیر لباسشویی منطقه پاکدشت, نمایندگی ماشین لباسشویی منطقه پاکدشت,تعمیر لباسشویی, نمایندگی ماشین لباسشویی,تعمیر ماشین لباسشویی شرکت,تعمیر ماشین لباسشویی ادارات,تعمیر ماشین لباسشویی شرکت در پاکدشت,تعمیر ماشین لباسشویی ادارات در پاکدشت,تعمیر ماشین لباسشویی با نرخ اتحاده ,تعمیر لباسشویی الجی در پاکدشت,تعمیر لباسشویی سامسونگ در پاکدشت,تعمیر لباسشویی سامسونگ در منزل,تعمیر لباسشویی الجی در منزل,تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی در منزل تعمیر و عیب یابی انواع لباسشویی کلیه برندها با ضمانت خدمات در کمترین زمان با نازلترین قیمت در محل , تعمیر لباسشویی سامسونگ در منزل در پاکدشت

پارت سرویس
نمایندگی پاکدشت ورامین
بوش،ایندزیت،آاگ،بکو
بلومبرگ، جنرال الکتریک، وایت هاوس،مابه،ویرپول،
لباسشویی،ظرفشویی،ساید،یخچال،مایکروفر
پاکدشت میدان آزادگان خیابان شهید مرادی پلاک 14 info@partservic.ir 09121941905
02136035656
02136031426

خدمات تعمیر ماشین لباسشویی شامل سرویس و نصب لباسشویی خانگی و صنعتیتعمیرات انواع ماشین لباسشویی در تمام مناطق تهران با کیفیت بالا و قیمت مناسب

تعمیر ماشین لباسشویی در در پاکدشت و حومه با تعمیرگاه مجاز و حرفه ای سرویسکاران. تعمیر در محل با نازلترین قیمت. تعمیرات انواع ماشین های لباسشویی توسط تعمیرکاران لباسشویی انواع ماشین لباسشویی ال جی سامسونگ بوش پاکشوما اسنوا کندی میدیا هیتاچی دوو کرال بکو آ ا گ زیرووات ایندزیت تی سی ال آبسال

تعمیر لباسشویی در پاکدشت و حومه در کوتاه ترین زمان توسط تعمیرکار حرفه ای نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی تعمیر در مناطق شمال، شرق، غرب و جنوب

نمایندگی پاکدشت ورامین
بوش،ایندزیت،آاگ،بکو بلومبرگ، جنرال الکتریک، وایت هاوس،مابه،ویرپول، لباسشویی،ظرفشویی،ساید،یخچال،مایکروفر پارت سرویس نمایندگی پاکدشت ورامین

چه مشکلاتی ماشین لباسشویی  اتفاق می افتد؟

 1. لباس ها به خوبی شسته نمی شود و کثیفی و لک روی آنها می ماند.
 2. دیگ درون ماشین لباسشویی نمی چرخد و کار نمی کند.
 3. لباسشویی اصلا روشن نمی شود!
 4. ماشین لباسشویی برق می دهد (خیلی مراقب باشید و سریعا تماس بگیرید)
 5. لباسشویی موقع شستن لباس ها صداهای عجیب غریب می دهد.
 6. هنگام شستن تکان های شدید و غیر قابل کنترل می کند.
 7. در ماشین لباسشویی بسته نمی شود یا بسته شده دیگر باز نمی شود.
 8. خشک کن ماشین کار نمی کند.
 9. وقتی خشک کن کار می کند ماشین لباسشویی بسیار صدا می دهد.
 10. زمان سنج ماشین لباسشویی درست نشان نمی دهد.
 11. ماشین لباسشویی کف می کند و کفش از ماشین در هنگام شستن بیرون می زند.
 12. لاستیک های حفاظتی از آب ماشین پوسیده و آب پس می دهد.
 13. از جایگاه پودر استفاده چندانی بابت شستشو نمی شود.
 14. مشکل با شستن با آب گرم داریم.

چه خدماتی که تعمیرکاران لباسشویی در زمینه ماشین لباسشویی به شما می دهد؟

 1. سرویس کلیه ماشین های لباسشویی
 2. ارسال تعمیرکار مجاز و متخصص ماشین لباسشویی هر مارک و برند
 3. تعمیر سریع ماشین های لباسشویی
 4. تحت پوشش تعمیرگاه های مجاز ماشین لباسشویی مارکهای مختلف
 5. فروش قطعات مربوط به ماشین های لباسشویی
 6. تعمیر ماشین لباسشویی های دوقلو

مشکل ۱: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی به طرف ﺑﯿﺮون، دستگاه روﺷﻦ نمیشود.اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم، ﻫﯿﭻ عکسالعمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود، و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ موارد زیر را بعنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:۱٫ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.۲٫ دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.نحوه رفع: درحالیکه دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولتمتر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمیرسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید. اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

۳٫ ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است.نحوه رﻓﻊ: دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و بهوسیله اهممتر، ارﺗﺒﺎط سیمها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ چک کنید. یکی از مسائل شایع، ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیمها است که سبب می شود، ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

۴٫ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رفع: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. بهوسیله اهممتر هرکدام از قطبهای ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ میبایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ مشکل، مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

۵٫ رابط های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده اند و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رفع: سیمهای راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ بهطرف درب لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) کشیده شده و مجدداً بازگشته اند، را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالیکه درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ وصل کنید.

اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم متر ﻣﻨﺤﺮف میشود. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، می بایست ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و بهوسیله اهممتر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیمهای راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

ﺗﺬﮐﺮ: در اﮐﺜﺮ ماشینهای لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ مدل ها ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ بررسی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ نیست.

مشکل ۲: علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی یا نیامدن آب داخل لباسشویی بهمحض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم بهطرف ﺑﯿﺮون، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشنشده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمیکند.ﻋﻠﺖ و نحوه رﻓﻊ مشکل: آبگیری کند ماشین لباسشویی و یا آبگیر نکردن آن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر می توانید به مشکلات مرتبط با آبگیری لباسشویی مراجعه کنید.1-درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.2-ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.3-ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.4-سیمهای راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اند.5-خرابی شیر ورودی آب

مشکل ۳: لباسشویی ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمیشود.۱٫ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رﻓﻊ: ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم عمل آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ درون ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت، میبایست ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک شماره (۱۱) به (۱۳)، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑه وسیله اهممتر، درحالیکه ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ کرده اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه کنید. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا قابل ﺗﻌﻤﯿﺮ نیست.

مشکل شماره 2: ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.نحوه رﻓﻊ: سیمهای ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمتهای ﻣﺪار ﺟﺪا کرده و مستقیماً ﺑﻪ برق ۲۲۰ وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید. اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخدندهها به گوش تان رﺳﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تعمیر لباسشوئی نمایندگی پاکدشت ورامین
پارت سرویس02136035656-09121941905 نمایندگی پاکدشت ورامین بوش،ایندزیت،آاگ،بکو بلومبرگ، جنرال الکتریک، وایت هاوس،مابه،ویرپول، لباسشویی،ظرفشویی،ساید،یخچال،مایکروفر

۳٫ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. به کمک اهممتر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را، ﮐﻪ میبایست از روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد، بررسی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از موارد، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز مشکل ﻓﻮق در لباسشویی می شود.


مشکل ۴: درحالیکه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی میکند.نحوه رﻓﻊ: می بایست ﺷﯿﺮ را از دستگاه جدا کرده و مستقلا مشکل یابی نمایید. در صورت خرابی نیز، تعویض شیر لازم خواهد شد. رایج ترین دلیل بروز این مشکل همان خرابی شیر برقی است. اما ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی نیز باشد. بهتر است دلایل جمع شدن آب در لباسشویی را بدانید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.


مشکل ۵: لباسشویی مرتباً در ﺣﺎل آﺑﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمیشود.نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ در ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، بهگونهای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه میشود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد. در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می  آید، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد. توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای مشکل یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید. همچنین مطالب بیشتر در رابطه با مشکلات آبگیری لباسشویی را در سایت کاراباما بخوانید.


مشکل ۶: از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی در ﺣﺎل ﮐﺎر آب ﻧﺸﺖ میکند.نشت آب از ماشین لباسشویی بسیار شایع است. این مشکل می تواند با توجه به محل دقیق نشت آب، دلایل مختلفی داشته باشد و لذا راهکارهای متفاوت برای رفع نشتی آب.
ابتدا درپوش یا پنل ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از دستگاه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ لباسشویی را ﺑﻪ ﺑﺮق وصل ﮐﻨﯿﺪ. سپس در حین کار به دستگاه دقت نموده و ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی، ﯾﮑﯽ از رابطهای ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ، میبایست ﺗﻌﻮﯾﺾ شود. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب بر اثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری، واترپمپ و… جمع شده ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آببندی دستگاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ.

  مشکل ۷: ﻫﯿﺘﺮ لباسشویی آب را ﮔﺮم نمیکند.نحوه رﻓﻊ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ بهمنظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در مشکلیابی، بهتر است سیمهای راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، برق ۲۲۰ ولت را مستقیماً و برای ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل نمایید. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق، اﮔﺮ پایههای اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه اند، اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است اما ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمیرسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می تواند مربوط به ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد، ﮐﻪ در این حالت میبایست صفحهکلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ باز شده و مشکل یابی شود؛ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی و ﻫﯿﺘﺮ (سیم ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ) ﻗﻄﻊ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد.

تماس با ما

پارت سرویس
نمایندگی پاکدشت ورامین
بوش،ایندزیت،آاگ،بکو
بلومبرگ، جنرال الکتریک، وایت هاوس،مابه،ویرپول،
لباسشویی،ظرفشویی،ساید،یخچال،مایکروفر پاکدشت میدان آزادگان خیابان شهید مرادی پلاک 14 info@partservic.ir 09121941905
02136035656
02136031426


نمایندگی پاکدشت ورامین
بوش،ایندزیت،آاگ،بکو
بلومبرگ، جنرال الکتریک، وایت هاوس،مابه،ویرپول،
لباسشویی،ظرفشویی،ساید،یخچال،مایکروفر